Simfes Advies en Administraties

Management en Organisatie

Veel ondernemers dienen ten aanzien van de onderneming alles zelf te regelen. Het kan voorkomen dat bij het maken van keuzes of het nadenken over een thema (tijdelijk) een onafhankelijk en objectief klankbord nodig is. Een persoon waar mee gesproken kan worden, het probleem of de kans geïnventariseerd kan worden en een persoon die met u mee oploopt in de uitvoering van managementtaken.

Door middel van ManagementPlus heeft u een extra toegevoegde kracht en klankbord bij het besturen van de onderneming. Wij helpen u om vooruit te kijken, problemen het hoofd te bieden en mogelijkheden te benutten. Dit doen wij door samen met u hierin planmatig te werk te gaan. Een persoonlijke aanpak, deskundigheid en betrokkenheid zijn hierin sleutelwoorden.

Neem gerust contact op om te bespreken welke uitdaging of kans u heeft!